การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
20-02
2567
  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Program (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 146 คน : ใหม่ล่าสุด
2
13-02
2567
  ???? รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 118 คน : ใหม่ล่าสุด
3
05-02
2567
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองคาย... เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program ปีการศึกษา 2567... ผู้ชม 220 คน : ใหม่ล่าสุด
4
02-02
2567
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองคาย... เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2567... ผู้ชม 163 คน : ใหม่ล่าสุด
5
08-01
2567
  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 285 คน : ใหม่ล่าสุด
6
13-08
2566
  เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผู้ชม 234 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน